משלוח חינם בקנייה מעל 250 ש"ח

תנאי השימוש

תנאי שימוש אלה ("תנאי שימוש") חלים על השימוש שלך באתר זה. כל רכישה של מוצרים ושירותים כלשהם הזמינים דרך אתר זה כפופה לתנאי הרכישה ("תנאי הרכישה") באתר החברה הרלוונטי, אשר משולב בזה על ידי הפניה. בנוסף, השימוש שלך באתר זה כפוף להודעת הפרטיות, המשולבת בזאת על ידי הפניה.

ברחבי האתר, המונחים "אנו", "אנו" ו"שלנו "מתייחסים לחברה. החברה מציעה אתר זה, כולל כל המידע, הכלים והשירותים הזמינים באתר זה, לך, למשתמש, בתנאי לקבלת תנאי שימוש אלה. המשך השימוש שלך באתר זה מהווה הסכמתך לתנאי שימוש אלה. אם אינך מעוניין להיות מחויב לתנאי שימוש אלה, אנא אל תשתמש באתר זה.

אנא קרא בזהירות את תנאי השימוש, יחד עם הודעת הפרטיות ומדיניות אחרת או הסכמים המוזכרים בתנאי השימוש הללו, לפני השימוש באתר. על ידי שימוש באתר, אתה מסכים לתנאי שימוש אלה, כולל ללא הגבלה, הסכם הבוררות ווויתור על פעולות ייצוגיות המתוארים בסעיף החלטת המחלוקת להלן.

שלמות הנתונים

אתה מצהיר כי כל המידע, הנתונים וחומרים אחרים שאתה מספק באתר זה או לחברה בכל אמצעי אחר הם אמיתיים, מדויקים, עדכניים ומלאים. אתה אחראי לעדכן ולתקן את המידע שמסרת באתר זה, לפי הצורך.

הודעת פרטיות

עותק של הודעת הפרטיות המתייחס לאיסוף, שימוש, חשיפה ועיבוד אחר של מידע אישי באתר זה נמצא בכתובת https://icon-brands.online/. אתה מסכים לכל מידע אישי שנשיג אודותיך (באמצעות אתר זה, באמצעות דוא"ל, טלפון או כל אמצעי אחר) שייאסף, יישמר ויעובד בדרך אחרת בהתאם לתנאי הודעת הפרטיות.

רישיון וגישה לאתר

כל התכנים הזמינים דרך אתר זה (כולל, ללא הגבלה, טקסט, עיצוב, גרפיקה, סמלי לוגו, סמלים, תמונות, קטעי שמע, הורדות, ממשקים, קוד ותוכנה, כמו גם הבחירה והסידור שלהם) הם בבעלותם הבלעדית של בבעלות החברה, נותני הרישיון שלה או ספקי התוכן שלה, ומוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וחוקים רלוונטיים אחרים.

החברה מעניקה לך רישיון מוגבל לגישה ושימוש אישי באתר זה. אלא אם כן מצוין להיפך, אתה רשאי לגשת, להעתיק, להוריד ולהדפיס את התוכן הזמין באתר זה לשימושך האישי, שאינו מסחרי, ובלבד שלא תשנה או תמחק הודעות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או הודעות קנייניות אחרות המופיעות בתוכן . החברה או נותני הרישיון או ספקי התוכן שלה שומרים על הכותרת המלאה והמלאה לתוכן הזמין באתר, כולל כל זכויות הקניין הרוחני הנלוות, ומספקים לך תוכן זה תחת רישיון הניתן לביטול בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה אוסרת בהחלט על כל שימוש אחר בתכנים הזמינים דרך האתר, כולל אך לא רק:

כל הורדה, העתקה או שימוש אחר בתוכן או באתר למטרות תחרותיות לחברה או לטובת ספק אחר או צד ג 'כלשהו;

כל אחסון במטמון, קישור לא מורשה לאתר או מסגור של כל תוכן הזמין באתר;

כל שינוי, הפצה, שידור, ביצועים, שידור, פרסום, העלאה, רישוי, הנדסה לאחור, העברה או מכירה של, או יצירת יצירות נגזרות מתוכן, מוצרים ושירותים המתקבלים מהאתר ואין לך זכות להעמיד לרשותך (כגון קניין רוחני של צד אחר);

כל העלאה, פרסום או העברה של כל חומר המכיל וירוסי תוכנה או כל קוד מחשב אחר, קבצים או תוכניות שנועדו להפריע, להרוס או להגביל את הפונקציונליות של מחשב כלשהו;

שימוש בחומרה או בתוכנה כלשהם המיועדים ליירט באופן חשאי או לקבל מידע כלשהו (כגון נתוני מערכת או מידע אישי) מהאתר (כולל, אך לא מוגבל לשימוש בכל "גרידה" או טכניקות אחרות של כריית נתונים, רובוטים או נתונים דומים. כלי איסוף ומיצוי); אוֹ

כל פעולה המטילה או עשויה להטיל (על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה) עומס בלתי סביר או לא פרופורציונלי גדול על תשתית החברה, או לפגוע או להפריע לפעולה התקינה של התשתית שלנו.

אתה אחראי לקבלת גישה לאתר, וכי גישה עשויה להיות כרוכה בתשלומי צד ג '(כגון ספק שירותי אינטרנט או חיובי זמן שידור). בנוסף, עליך לספק ואחראי על כל הציוד הדרוש לגישה לאתר. אינך רשאי לעקוף אמצעים שיושמו כדי למנוע או להגביל את הגישה לאתר זה. כל גישה לא מורשית לאתר על ידך (לרבות כל גישה או שימוש כאמור הכוללים באופן כלשהו חשבון שתקים באתר או כל מכשיר שתשתמש בו לגישה לאתר) יפסיק את ההרשאה או הרישיון שהוענקו לך על ידי חברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב או לבטל הרשמה של אדם כלשהו לאתר זה, להסיר כל אדם מאתר זה ולאסור על כל אדם להשתמש באתר זה מכל סיבה שהיא שהיא, ולהגביל או להפסיק את גישתך לאתר או להשתמש בו בכל עת. זמן ללא הודעה מוקדמת. החברה לא מתחייבת ולא מצהירה כי השימוש שלך בתוכן הזמין באתר זה לא יפגע בזכויות של צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה. הפסקת הגישה או השימוש שלך לא תוותר או תשפיע על כל זכות או סעד אחר שהחברה עשויה להיות זכאית לו, על פי דין או בהון.

תוכן שאתה מגיש

אתה מאשר שאתה אחראי לכל תוכן שתשלח באמצעות האתר, לרבות החוקיות, האמינות, ההתאמה, המקוריות וזכויות היוצרים של כל תוכן כזה. אינך רשאי להעלות לאתר, להפיץ או לפרסם בדרך אחרת דרך אתר זה כל תוכן חסוי, קנייני, פולשני לזכויות פרטיות או פרסום, המפר זכויות קניין רוחני, בלתי חוקי, מזיק, מאיים, שקרי, מרמה, לשון הרע, משמיץ, מגונה, וולגרי, גס, פוגעני, מטריד, שונא, גזעני, אתני או שונה, כולל, אך לא מוגבל, לכל תוכן המעודד התנהלות שתהווה עבירה פלילית, פוגעת בזכויותיו של צד כלשהו או מעוררת בדרך אחרת אחריות אזרחית או אחרת מפר את כל החוקים החלים.

אינך רשאי להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני כוזבת או במידע מזהה אחר, להתחזות לאף אדם או ישות או להטעות בדרך אחרת באשר למקור התוכן.

ביחס לכל תוכן שאתה שולח, מפרסם, מעלה, מפרסם או מגיש בדרך אחרת דרך האתר (למעט מידע אישי, המטופל בהתאם להודעת הפרטיות, אתה מעניק לחברה עולמי תמידי, בלתי חוזר, שאינו ניתן לסיום. , רישיון הניתן להעברה, ללא תמלוגים ולא בלעדי, לשימוש, להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לשנות, ליצור עבודות נגזרות ולהעניק רישיון משנה לתוכן כזה או לכל חלק מתוכן כזה, בכל מדיה כלשהי. לא יתייחסו לתכנים כאלה כאל אתה מצהיר, מתחייב ומתווה בזאת כי: (i) כל תוכן שאתה מספק אינו כולל דבר (כולל, אך לא מוגבל, טקסט, תמונות, מוסיקה או וידאו) שאין לך את הזכות המלאה להעניק כאלה רישיון לחברה; ו- (ii) החברה רשאית לממש את זכויותיה ו / או ליישם את התוכן שלך אם היא מעוניינת בכך, מבלי לקבל אישור או רישיון מצד שלישי כלשהו וללא התייחסות אליך או לכל אדם אחר.

קישורים

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרים או משאבים אחרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה. קישורים אלה ניתנים לנוחותך וכדרך נוספת לגישה למידע הכלול בו. איננו אחראים או אחראים לכל תוכן, פרסום, מוצרים או חומרים אחרים הזמינים באתרים או במשאבים כאלה. אין לראות הכללת קישורים לאתרים או משאבים אחרים כתמיכה בתוכן של אתרים או משאבים מקושרים. תנאים והגבלות שונים ומדיניות פרטיות עשויים לחול על השימוש שלך בכל אתרים או מקורות מקושרים. החברה אינה אחראית או אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, אובדן או אחריות שנגרם או לכאורה נגרם על ידי או בקשר לשימוש כלשהו בתלות, מוצרים או שירותים או זמינות כלשהם, הזמינים או באמצעות קישורים כאלה אתר או משאב.סייגים

למעט אחרת המסופק באופן מפורש בתנאי השימוש הללו או בתנאי השירות או בתנאי הרכישה, ולכל היקף המותר המותר על פי חוק תקף, החברה אינה מציינת נציגים, ערכאות או דברים שנמצאים, או שנמצאים בדברים אחרים או אחר כל עניין, כולל, ללא הגבלה, סחירות, התאמה, כושר לשימוש או מטרה מסוימת, או אי-הפרה של תוכן כלשהו באתרים, או כל מוצר או שירות שרכש דרך דמי החברה. ביצועים או מסלול של עסקאות.

השימוש שלך באתר זה הוא בסיכון היחיד שלך. האתר והחומרים, המידע, השירותים והמוצרים באתר זה ניתנים על בסיס "כפי שהוא" ו"כפי שניתן להשיג ". אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל או להפסיק את הגישה שלך לאתר או לכל תכונה או חלק ממנה בכל עת. החברה מסירה כל אחריות שגישה לאתר לא תהיה מופרעת או נטולת שגיאות; שהאתר יהיה מאובטח; שהאתר או השרת שיעשה את האתר זמין יהיו ללא וירוס; או שמידע באתר יהיה נכון, מדויק, נאות, שימושי, בזמן, אמין או אחר לגמרי. אם אתה מוריד תוכן כלשהו מאתר זה, אתה עושה זאת על פי שיקול דעתך והסיכון שלך. אתה תהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק למערכת המחשבים שלך או לאובדן נתונים שנובעים מהורדת כל תוכן כזה. שום ייעוץ או מידע שתושג על ידך מהאתר לא יצור אחריות כלשהי.

בשיפוטים מסוימים, החוק עשוי לא לאפשר את הסתרת האחריות, לכן ההסתייגות הנ"ל עשויה שלא לחול עליך.

הגבלת אחריות

אתה מאשר ומסכים לכך שאתה מניח את האחריות המלאה לשימושך באתר, תקשורת עם צדדים שלישיים, ורכישה ושימוש במוצרים ובשירותים הזמינים דרך אתרי החברה. אתה מכיר ומסכים שכל מידע שאתה שולח או מקבל במהלך השימוש שלך באתר עשוי שלא להיות מאובטח ועשוי להיות מופרש על ידי גורמים לא מאושרים. אתה מכיר ומסכים לכך שהשימוש שלך באתר נמצא בסכנתך האישית וכי האתר זמין עבורך ללא תשלום. בהכרה כזו, אתה מכיר ומסכים לכך שבמידה המלאה המותרת בחוק החל (כולל, ללא הגבלה, חוק הגנת הצרכן), אף החברה ואינה מעניקה את תעודות הספק שלה (חברת ספקים או סוכנות שלישית). אחריות לכל נזק ישיר, עקיף, פוניטי, לדוגמא, מקרי, מיוחד, תוצאתי או אחר הנובע או בדרך הקשורה לאתר (1) לאתר זה, או לכל אתר אחר או משאב אחר אליו אתה מגיע דרך קישור מאתר זה; (2) כל פעולה שאנו נוקטים או לא ננקוט כתוצאה מהתקשורת שאתה שולח אלינו; (3) מוצרים או שירותים כלשהם שניתן להשיג או לרכוש דרך אתרי החברה, כולל נזקים או פגיעות הנובעים מכל שימוש במוצרים או שירותים כאלה (כולל אחריות מוצרים); (4) כל עיכוב או חוסר יכולת להשתמש באתר או כל מידע, מוצרים או שירותים שפורסמו או הושגו באמצעות האתר; (5) שינוי, הסרה או מחיקה של כל תוכן המוגש או מוצג באתר; או (6) שימוש כלשהו באתר, בין אם זה מבוסס על חוזה, נזיקין, אחריות מחמירה, אחריות על מוצרים, או אחרת, גם אם הצדדים של החברה קיבלו המלצה על אפשרות הנזק. האחריות של המשתמש היא להעריך את הדיוק, את השלמות או את התועלת של כל דעה, ייעוץ או תוכן אחר שניתן להשיג באתר, או שמקורם באתר או משאב מקושרים. כתב ויתור זה חל, ללא הגבלה, על כל נזק או פגיעה הנובעים מכשל כלשהו בביצועים, שגיאות, השמטות, הפרעות, מחיקה, פגמים, עיכוב בתפעול או העברה, מחשב, וירוס, תקלה, תפקוד תקין, תפקוד תקין, תפקוד תקין, תפקוד תקין, תפקוד תקין, תפקוד תקין, תפקוד תקין, תקשורת תקינה, תקשורת תפקודית , אובדן רווחים על ידך, או גניבה, הרס, גישה לא מאושרת לשינוי, אובדן או שימוש בכל רישום או נתונים, וכל הפסד מוחשי או מוחשי אחר. אתה מכיר באופן ספציפי ומסכים כי גם החברה או נותני הרישיון שלה, הספקים או ספקי תוכן של צד שלישי יהיו אחראים לכל הבזה, התנהגות פוגענית או בלתי חוקית של כל משתמש באתר. התרופה שלך לכל אחת מהתביעות הנ"ל או כל מחלוקת עם החברה היא להפסיק את השימוש שלך באתר.

אתה והחברה מסכימים כי כל סיבה לפעולה הנובעת או קשורה לאתר חייבת להתחיל בתוך שנה אחת (1) לאחר שנגרם תקלות פעולה או שגורם הפעולה מוחרם לצמיתות. מכיוון ששיפוטים מסוימים אינם מאפשרים הגבלות על אחריות משתמעת ארוכה, או החרגה או הגבלת האחריות לנזקים תוצאתיים או מקריים, כולם או חלק מהמגבלה הנ"ל עשויים שלא לחול עליך.שיפוי

תוכלו לשפות ולהחזיק את צדדי החברה ללא נזק מכל קנסות, קנסות, התחייבויות, הפסדים ונזקים אחרים מכל סוג שהוא (כולל שכר טרחת עורכי דין ומומחים), שנגרמו על ידי חברות החברה וצדדים כאלה, להגן על צדדי החברה ועל צדדים כאלה מפני כל וכל התביעות הנובעות (1) מהפרתך לתנאים ולהשתמש אלה; (2) הפרתך את תנאי הרכישה; (4) הונאה שאתה מבצע, או התנהגות בלתי הולמת מכוונת שלך או רשלנות חמורה; או (5) הפרתך כל דין החל או זכויות של צד שלישי. צדדי החברה ישלחו בהגנה על כל תביעה שיפוי זה עשוי לחול עליה, ובכל מקרה, לא תסדיר כל תביעה ללא אישור בכתב מראש של צדדי החברה.

תקשורת אלקטרונית

כאשר אתה משתמש באתר או שולח דוא"ל לחברה, אתה מתקשר עם החברה בצורה אלקטרונית. אתה מסכים לקבל באופן אלקטרוני כל תקשורת הקשורה לשימושך באתר זה. החברה תקשר איתך באמצעות דוא"ל או על ידי פרסום הודעות באתר זה. אתה מסכים שכל ההסכמים, ההודעות, הגילויים והתקשורת האחרות שמועברים לך באופן אלקטרוני עומדים בכל דרישה חוקית כי תקשורת כזו תהיה בכתב. כל ההודעות מהחברה המיועדות לקבלה על ידי לקוח ייחשבו כמועברות ויעילות כאשר הן נשלחות לכתובת הדוא"ל שתמסור באחד מאתרי החברה.

פרסומי אתרים

האתר עשוי לספק למשתמשים את היכולת לשלוח הודעות הודעה באתר. החברה אינה מחויבת לבדוק תוכן כלשהו (כולל הודעות כלשהן) שפורסמו באתר או נשלחו על ידי המשתמשים ואינה לוקחת על עצמה שום אחריות או אחריות הנוגעים לתוכן כזה. החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לפקח, לא לפרסם או להסיר כל תוכן כזה.

סימני מסחר וזכויות יוצרים

הסימנים המסחריים, הלוגואים וסימני השירות ("סימנים") המוצגים באתר הם נחלתם של החברה או נותני הרישיון שלה או ספקי התוכן, או גורמים אחרים. אסור על משתמשים או כל צד הפועל מטעמם להשתמש בסימנים כלשהם לכל מטרה שהיא, כולל, אך לא מוגבלת, לשימוש כמטא תגיות בעמודים או באתרים אחרים ללא אישור בכתב של החברה או של צד שלישי כזה שעשוי להיות הבעלים של הסימנים. אינך רשאי להשתמש במסגרות או להשתמש בטכניקות מסגרת או בטכנולוגיה כדי לצרף כל תוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המפורשת של החברה בכתב. יתר על כן, אינך רשאי להשתמש בתכני אתר כלשהם במטא תגיות או בטכניקות או טכנולוגיות "טקסט נסתר" אחרות ללא הסכמתה המפורשת של החברה בכתב. כל התכנים (כולל תוכנות כלשהן) הזמינים באתר או באמצעותו מוגנים בזכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקים רלוונטיים אחרים.

טענות להפרת קניין רוחני

החברה מכבדת את הקניין הרוחני של אחרים, ואנו מבקשים מהמשתמשים שלנו לעשות זאת. אתה מתוודע בזאת כי החברה אימצה ויישמה באופן סביר מדיניות הקובעת את סיומה בנסיבות מתאימות של משתמשי האתר המפרים זכויות יוצרים חוזרות. אם אתה סבור שעבודתך הועתקה באופן המהווה הפרה של זכויות יוצרים, או שזכויות הקניין הרוחני שלך הופרו אחרת, אנא ספק לסוכן זכויות היוצרים של החברה את המידע הבא (כדי להיות יעיל, ההודעה חייבת להיות בכתב ומסופקת ל סוכן זכויות היוצרים שלנו):

חתימה אלקטרונית או פיזית של האדם המוסמך לפעול בשם הבעלים של זכויות היוצרים או אינטרס קניין רוחני אחר;

תיאור של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים או קניין רוחני אחר שלטענתך הופרה, או, אם מספר יצירות המוגנות בזכויות יוצרים באתר מקוון אחד מכוסות על ידי הודעה אחת, רשימה מייצגת של יצירות כאלה באתר זה;

זיהוי החומר הטוען כי הוא מפר או שהוא נושא לפעילות המפרה ויש להסיר או להשבית את הגישה אליו, ותיאור היכן נמצא החומר שלטענתך מפר. ;

כתובתך, מספר הטלפון שלך, ואם זמין, כתובת הדוא"ל שלך;

הצהרה על ידך כי יש לך אמונה בתום לב כי השימוש השנוי במחלוקת אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, סוכנו או החוק; ו

הצהרה על ידך, המוטלת על פי עונש שקר, כי המידע הנ"ל בהודעתך מדויק וכי אתה בעל זכויות היוצרים או הקניין הרוחני או מורשה לפעול בשם זכויות היוצרים או בעל הקניין הרוחני.הישרדות של תנאים לאחר סיום ההסכם

על אף כל הוראות אחרות בתנאי שימוש אלה, או כל עקרונות משפטיים כלליים המנוגדים את הדבר, כל הוראה בתנאי שימוש אלה המטילה או שוקלת התחייבויות מתמשכות על צד תשרוד את תום תוקף תנאי השימוש או סיומם.

כוח עליון

החברה תפטר מביצוע על פי תנאי שימוש אלה או תנאי הרכישה, ככל שהיא מונעת מלהופיע או להתעכב, כולה או חלקה, כתוצאה מאירוע או סדרת אירועים הנגרמת או כתוצאה מכך מ (1) תנאי מזג אוויר או אלמנטים אחרים של טבע או מעשי אלוהים, (2) מעשי מלחמה, מעשי טרור, התקוממות, פרעות, הפרעות אזרחיות או מרד, (3) הסגרים או אמברגו, (4) שביתות עבודה, או (5) גורמים אחרים שאינם בשליטתה הסבירה של החברה.

סיכון לאובדן

הפריטים שנרכשו דרך האתר נשלחים על ידי ספק צד ג 'על פי חוזה משלוח. כתוצאה מכך, הסיכון לאובדן והכותרת של פריטים כאלה עובר אליך עם משלוחנו למוביל.

יישוב סכסוכים

על ידי שימוש באתר בכל דרך שהיא, אתה מסכים ומסכים ללא תנאי כי: (i) כל מחלוקת, מחלוקת, הבדל או טענה הנובעים מההסכם או קשורים אליו, לרבות קיומו, תוקפו, הפרשנות, הביצוע, ההפרה או הפסקתו או כל מחלוקת בדבר התחייבויות שאינן חוזיות הנובעות ממנה או קשורות אליהן תועבר ותוכרע לבסוף בבוררות בהתאם לכללי הבוררות הבינלאומיים של JAMS. בית הדין יורכב מבורר יחיד. מקום הבוררות יהיה דבלין, אירלנד. השפה שתשמש בהליך הבוררות תהיה אנגלית. פסק הדין על פסק הדין שניתן על ידי הבורר יכול להיכנס על ידי כל בית משפט שיש לו סמכות.

כללי

אם כל אחת מההוראות המפורטות בתנאי שימוש אלה או בתנאי הרכישה נחשבות כלא תקפות, בטלות או מכל סיבה שהיא בלתי ניתנת לאכיפה, הצדדים מסכימים כי על בית המשפט להשתדל לתת תוקף לכוונות הצדדים כפי שהם משתקפים בהוראה. , והתנאי שלא ניתן לאכיפה ייחשב לניתוק לניתוק וללא השפעה על תקפותם ואכיפתם של כל הוראות שנותרו בתנאי שימוש אלה או בתנאי הרכישה. כותרות הסעיפים נועדו למטרות התייחסות בלבד ואינן מגבילות את היקף סעיף זה או היקפו. תנאי שימוש אלה או תנאי הרכישה והקשר בינך לבין החברה יוחלו על פי חוקי הממלכה המאוחדת, במידה שלא יוקדמו על ידי החוק הפדרלי או לא יעלה בקנה אחד עם זאת, ללא התחשבות בהוראות סתירת החוק. בכל פעולות שאינן כפופות לבוררות, אנו מסכימים להגיש תחום שיפוט אישי של בית משפט הממוקם בבריטניה.

כישלונה של החברה לפעול ביחס להפרת תנאי שימוש אלה או תנאי הרכישה על ידך או אחרים אינו מוותר על זכותה של החברה לפעול ביחס להפרות עוקבות או דומות. אם תוכן כלשהו באתר זה, או השימוש שלך באתר, מנוגדים לחוקי המקום בו אתה נמצא כשאתה ניגש אליו, האתר אינו מיועד עבורך, ואנו מבקשים ממך שלא להשתמש באתר. אתה אחראי ליידע את עצמך על חוקי השיפוט שלך ולעמוד בהם.

החברה אינה מתחייבת שהיא תפעל נגד כל הפרות של תנאי שימוש אלה או תנאי הרכישה. אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בתנאי שימוש אלה או בתנאי הרכישה, לא יהיו מוטבים של צד שלישי לתנאי שימוש אלה או לתנאי הרכישה.

שינויים בתנאי שימוש אלה

הנך מאשר ומסכים כי החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, להוסיף או להסיר כל חלק מתנאי שימוש אלה בכל עת ובכל דרך, על ידי פרסום תנאי השימוש המתוקנים באתר. אינך רשאי לשנות או לשנות תנאי שימוש אלה בשום פנים ואופן.

באחריותך לבדוק מעת לעת כל שינוי שאנו מבצעים בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר זה לאחר כל שינוי בתנאי השימוש פירושו שאתה מקבל את השינויים.

משימה

אינך רשאי להקצות תנאי שימוש אלה או את תנאי הרכישה (או כל זכויות, הטבות או התחייבויות להלן) על פי חוק או בדרך אחרת ללא הסכמת החברה מראש ובכתב, אשר ניתן למנוע על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. כל ניסיון להקצות שאינו עומד בתנאי שימוש אלה או בתנאי הרכישה יהיה בטל. החברה רשאית להקצות תנאי שימוש אלה או את תנאי הרכישה, כולם או חלקם, לצד שלישי כלשהו על פי שיקול דעתה הבלעדי.

הסכם קבילות וקבילות

תנאי שימוש אלה מהווים את כל ההסכם וההבנה בינך לבין החברה ביחס לנושא זה ומחליפים את כל ההודעות וההצעות הקודמות או בעת ובעונה אחת, בין אם בעל פה או בכתב, בין הצדדים ביחס לנושא כזה. למען הסר ספק, תנאי שימוש אלה חלים אך ורק על פי החוק המותר.

במקרים מסוימים, שני תנאי השימוש הללו ומסמך נפרד המספק תנאים נוספים עשויים לחול על שירות או מוצר המוצעים באמצעות אתר זה ("תנאים נוספים"). ככל שיש סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין כל תנאים נוספים, התנאים הנוספים ישלוטו אלא אם כן נקבע אחרת במפורש בתנאים הנוספים.

גרסה מודפסת של תנאי שימוש אלה תהיה קבילה בהליכים משפטיים או מינהליים המבוססים על או קשורים לשימוש באתר זה באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים עסקיים אחרים ורשומות שנוצרו ונשמרו במקור בצורה מודפסת.